Oferta biura rachunkowego

Zakres oferowanych usług księgowych i rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg handlowych oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;
 • rozliczanie rolników;
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników;
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych;
 • obsługa kadrowo-płacowa;
 • chcąc ułatwić współpracę z Biurem (po uzgodnieniu) oferuję odbiór i dostarczanie dokumentów księgowych;
 • reprezentowanie klientów przed urzędami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych